Подкрепа на малкия бизнес
за постигане на устойчив кулинарен туризъм!

Нашите европейски региони са силно привлекателни благоарение на местната си кухня и местните си продукти, а гастрономията определено е част от туристическата оферта. В много страни започват местни инициативи за развитие и насърчаване на кулинарния туризъм в селските райони.

Малките производители обаче рядко се включват от самото начало. Има много малко, ако въобще, системни курсове за обучение, които биха могли да им помогнат да популяризират по-добре своите продукти и да ги интегрират в нови туристически предложения.

CultourGastronomy си поставя за цел да разработи цялостна програма за обучение и дигитални инструменти за укрепване на компетенциите на местните фермери и производители, както и на семейните фирми в туризма. Целта е малките производители да получат възможност да се включат в кулинарния туризъм и в популяризирането на материалното и нематериално културно наследство, което съставлява кулинарната идентичност на даден регион.

cultour gastronomy poster