CultourGastronomy предлага

favicon | Cultour Gastronomy

Пълен курс за обучение за малки местни производители на храни и напитки и доставчици на туристически услуги за разширяване на техните предложения и привличане на нови туристи чрез разработване на туристическа оферта.

Курсът за обучение се основава на методологията и учебната програма на CultourGastronomy, които представляват пътната карта на курса за обучение.

CultourGastronomy manual for trainers
Cultour Gastronomy

favicon | Cultour Gastronomy
Платформата за електронно обучение CultourGastronomy, която предоставя безплатен достъп до всички резултати от проекта, както и до Интерактивно хранилище с различни материали по темите на проекта.

И Наръчник за обучители с методически указания за провеждане на обучителния курс CultourGastronomy.

favicon | Cultour Gastronomy

Наръчник за гастрономия и културно наследство за повишаване на осведомеността както на бизнеса, така и на местните общности относно важността на производството на местни храни и запазването на кулинарната идентичност на нашите региони.

CultourGastronomy