За проект CultourGastronomy

Кулинарният туризъм надхвърля обикновената консумация на храна и може да предложи на посетителите преживяване, основано на местното културно наследство, начин на живот и социални и екологични модели.

CultourGastronomy се стреми да насърчи опазването на кулинарното културно наследство в полза на местните общности и европейската идентичност.

Какви са нашите основни цели?

Проектът цели да:
• повиши ключовите компетенции на местните фермери, производителите на традиционни храни и напитки и малкия туристически бизнес в кулинарния туризъм
• насърчи различен тип туризъм и да създаде нови възможности за работа в селските райони
• развие устойчиво партньорство между фермери, производители на храни и напитки и заинтересовани страни в туризма

Към кого е насочен проекта?

• Малки производители на местни и типични храни и напитки
• Доставчици на туристически услуги, които могат да разнообразят и подобрят предлагането си чрез кулинарен туризъм

NewsLetter 1
Newsletter 2 (BG)