Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων προς έναν βιώσιμο γαστρονομικό τουρισμό!

Οι ευρωπαϊκές μας περιοχές παρουσιάζουν μια ισχυρή ελκυστικότητα της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων και η γαστρονομία αποτελεί οριστικά μέρος της τουριστικής έλξης. Σε πολλές χώρες ανθίζουν τοπικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη & προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στις αγροτικές περιοχές.

Ωστόσο,σπάνια εμπλέκονται οι μικροί παραγωγοί από την αρχή του εγχειρήματος. Υπάρχουν πολύ λίγα, αν υπάρχουν, μαθήματα κατάρτισης που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να προωθήσουν καλύτερα τα προϊόντα τους μέσω μίας τουριστικής προσφοράς.

Το CultourGastronomy αναπτύσσει ένα πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης & ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αγροτών & παραγωγών, καθώς και των οικογενειακών επιχειρήσεων στον τουρισμό. Στόχος είναι να τους ενδυναμώσει να συμμετέχουν στον γαστρονομικό τουρισμό και στην προώθηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί τη γαστρονομική ταυτότητα μιας περιοχής.

cultour gastronomy poster