Το CultourGastronomy προτείνει

favicon | Cultour Gastronomy

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς τοπικούς παραγωγούς τροφίμων και ποτών και παρόχους τουριστικών υπηρεσιών για να διευρύνουν τις προσφορές τους και να προσελκύσουν νέους τουρίστες αναπτύσσοντας μια τουριστική προσφορά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στη μεθοδολογία & το πρόγραμμα σπουδών του CultourGastronomy που αποτελούν τον οδικό χάρτη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

CultourGastronomy manual for trainers
Cultour Gastronomy

favicon | Cultour Gastronomy
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) CultourGastronomy, η οποία παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων σχετικά με τα θέματα του έργου.

Και ένα Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές με μεθοδολογικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος CultourGastronomy.

favicon | Cultour Gastronomy

Ένας Οδηγός Γαστρονομίας & Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ευαισθητοποίηση τόσο των επιχειρηματίων όσο και των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τη σημασία της παραγωγής τοπικών τροφίμων & της διατήρησης της γαστρονομικής ταυτότητας των περιοχών μας.

CultourGastronomy